Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Identiteit van de ondernemer
Naam ondernemer: Suzies Cheesestories, handelsnaam van De Kaasspecialist Castellum
Vestigingsadres: Cardo 11, 3995 XM  HOUTEN
KvK: 53580389 / BTW-nummer: NL850935155B01

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten die Suzies Cheesestories levert. Om een bestelling van Suzies Cheesestories te ontvangen dient u akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.
2.2 Het accepteren van een aanbieding danwel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden heeft aanvaardt.
2.3 De algemene voorwaarden zijn te raadplegen op suziescheesestories.nl en de consument wordt er aandachtig op gemaakt dat de algemene voorwaarden hier te vinden zijn.
2.4 Suzies Cheesestories houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen.

Artikel 3. Bestelling
3.1 Suzies Cheesestories accepteert uitsluitend bestellingen voor levering op bestemmingen binnen de Provincie Utrecht, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 4. Prijzen
4.1 Prijzen zijn inclusief 6% of 21% BTW en exclusief verzendkosten binnen de Provincie Utrecht.
4.2 Acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.
4.3 Alle prijzen op suziescheesestories.nl zijn onder voorbehoud van zet- en drukfouten. Voor de gevolgen van eventuele zet- en drukfouten is Suzies Cheesestories niet aansprakelijk.
4.4 Suzies Cheesestories behoudt zich het recht voor om de prijzen van de aangeboden producten tijdens de looptijd van het contract te wijzigen waarbij Suzies Cheesestories uiterlijk 14 dagen van tevoren zal informeren en besteller de mogelijkheid heeft om de service binnen 10 dagen op te zeggen zonder dat de besteller enige vergoeding verschuldigd is voor niet geleverde producten.

Artikel 5. Betaling
5.1 De betaling geschiedt vooraf door middel van een overschrijving via IDeal of creditcard.

Artikel 6. Levering
6.1 De door Suzies Cheesestories gegeven levertijden zijn slechts een indicatie. Het overschrijden van deze levertijden geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om uw bestelling te annuleren.
6.2 De plaats van levering is het opgegeven adres van de ontvanger door de consument aan Suzies Cheesestories.
6.3 Levering geschiedt op kosten van de besteller.
6.4 Bezorging is alleen mogelijk op de door Suzies Cheesestories aangegeven dagen.
6.5 Als de persoonlijke overdracht van de producten niet mogelijk is, zal de bezorger de producten bij de buren aanbieden en hun verzoeken dezen gekoeld te bewaren.
6.6 Retourneren van de door Suzies Cheesestories geleverde producten is niet mogelijk omdat de producten snel kunnen bederven en/of verouderen.

Artikel 7. Garantie
7.1 Suzies Cheesestories doet haar uiterste best om enig gebrek aan geleverde producten te voorkomen. Bij eventuele fouten zijn de wettelijke bepalingen omtrent garantie van kracht.

Artikel 8. Overmacht en aansprakelijkheid
8.1 Suzies Cheesestories is niet aansprakelijk indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen door overmacht.
8.2 Onder overmacht wordt elke oorzaak of omstandigheid verstaan, welke in redelijkheid niet voor het risico van Suzies Cheesestories dient te behoren. De volgende oorzaken en omstandigheden behoren uitdrukkelijk tot overmacht: elektriciteitsstoringen, problemen met het internet en e-mailverkeer, vervoersmoeilijkheden, overheidsmaatregelen, nalatigheid van derden, vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers en dienstverleners, temperatuursoverschrijding tijdens transport, smelting van goederen tijdens transport en ziekte van onze medewerkers.
8.3 Suzies Cheesestories is nooit aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 9. Privacy
9.1 Op het e-mailadres na worden de door de besteller aan Suzies Cheesestories verstrekte persoonsgegevens uitsluitend gebruikt om de bestelling uit te voeren, conform de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
9.2 Het mailadres dat wordt verstrekt tijdens het afrekenen zal gebruikt worden om de besteller verder te informeren over Suzies Cheesestories.

Artikel 10. Diversen
101 Op overeenkomsten met Suzies Cheesestories is Nederlands recht van toepassing.
10.2 De naam Suzies Cheesestories en het beeldmerk en ander materiaal op deze website zijn voorbehouden aan Suzies Cheesestoriesen mogelijk uitsluitend met schriftelijke toestemming van Suzies Cheesestories worden gebruikt.